Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2018

cammycat
7384 2b06
Reposted fromgarazowka garazowka viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 12 2018

cammycat
1811 2b04 500
Reposted fromsouvlaki souvlaki viaredneck redneck
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viasweetchocolate sweetchocolate
cammycat
0299 e7d5 500
| Wrocław, 1982
Reposted fromseverine severine viasweetchocolate sweetchocolate

March 06 2018

cammycat
0262 5a47 500
Reposted fromluron luron viaeternaljourney eternaljourney
cammycat
cammycat
4487 0191 500
"Ości" 1
0234 75cd 500

girlinthepark:

beautelicieuse | Edinburgh, United Kingdom. 

6467 754d 500

diszipliniert:

amporas:

i don’t normally write on the walls, but i was getting pretty pissed.
like, who the fuck says i can’t be smart and have sex at the same time?
i could literally get eaten out and recite the quadratic formula if i damn well please.

!!!

Reposted frombwana bwana vianoticeable noticeable
2358 ff43 500

lilyadoreparis:

Palais Garnier, Opéra de Paris. Photo superchinois801.

cammycat
Jestem silną kobietą. Ale nie jest to kwestia predyspozycji osobowościowych ani kwestia wyboru, raczej życiowych doświadczeń. Urodziłam się delikatna i krucha. To życie ukształtowało mnie na twardą kobietę. Nadal z mojego wnętrza wylewa się wrażliwość i chłonę każdą komórką piękno tego świata, wzruszając się tysiąc razy na minutę, ale wiem, że jest to zaleta, a nie wada.
Wiem też, że zawsze dam sobie radę w życiu. Czasem szybko pogodzę się z tym co mnie spotkało, a innym razem zajmie mi to dużo więcej czasu. Czasami przyjmę życiowe lekcje z pokorą, a czasem będę zbuntowana do granic możliwości. Ale wcześniej czy później - poradzę sobie. Trudności nie da się uniknąć. Jednak myślę, że najważniejsze jest żyć tak, żeby zawsze można było sobie powiedzieć:
"Dałaś radę i zrobiłaś wszystko, co mogłaś, możesz być z siebie dumna".
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viadobby dobby
cammycat
2942 8dfa
Reposted fromsavatage savatage viadobby dobby
cammycat
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viadobby dobby
cammycat
cammycat
5729 da84 500
Reposted frommoai moai viaeternaljourney eternaljourney
cammycat
7100 6898 500
no jak to.
cammycat
6097 2e92 500
Reposted from2017 2017 viajointskurwysyn jointskurwysyn
cammycat
5222 75dd
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
cammycat
5754 0e64 500
Reposted fromteijakool teijakool viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
cammycat
7607 d7a7 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl