Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

cammycat
Przyszła w ostatniej chwili, bodaj po drugim dzwonku. W jej zachowaniu jednak nie było nic z pośpiechu, który cechował innych przybyłych w tym samym czasie. Ci wpadali do środka jak burza, z rozwianym włosem, i gnali na oślep do szatni, zdejmując okrycia w biegu; ona zaś - w zgrabnym kożuszku, z barwną chustą na szyi i w botach na obcasie z cholewkami do kolan - weszła spokojnie, godnie, zgoła majestatycznie, a bilet wyjęła z torebki (tej samej, którą miała na wernisażu w Zachęcie) nie wcześniej niż dopiero w przejściu do foyer, gdzie stały bileterki. Robiła wrażenie osoby o niezachwianej pewności, że spektakl nie zacznie się bez niej.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viaeternaljourney eternaljourney
cammycat
7137 f12c 500
cammycat
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
cammycat
 Zawsze zwracaj uwagę na to, z kim dzielisz intymną energię.
 Bliskość na tym poziomie przeplata energię twojej aury z energią partnera. To potężne połączenie, które niezależnie od tego, jaką mu nadajesz rangę, powoduje duchowe skutki uboczne. Im bardziej współdziałasz z kimś na poziomie intymnym, tym głębiej jest współzależność energii i tym bardziej obce aury przeplatają się z twoją.
 Wyobraź sobie niestałość i zaburzenia aury człowieka, który nosi w sobie dużą ilość energetycznych odłamków. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że taka chaotyczna siła odpycha od nich pozytywną energię i przyciąga negatywną.
Zawsze powtarzam:  „Nie śpij z człowiekiem, którym nie chciałbyś się stać”
— Lisa Ch. Patterson
Reposted fromkyte kyte viaeternaljourney eternaljourney
cammycat
0041 ac3b 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaamphetamine amphetamine

July 06 2017

cammycat
8826 e5f5 500

Ostrow Tumski, Wroclaw, Poland (by Grzegorz Polak)

cammycat
7112 232b 500
Reposted fromNanutka Nanutka viaamphetamine amphetamine
cammycat
6732 5691
Reposted fromlakonika lakonika viabrzask brzask
cammycat
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viasomebunny somebunny
cammycat
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
cammycat
4816 1a3e
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viabrzask brzask

June 23 2017

cammycat
0507 b018 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaaviee aviee
cammycat
3786 e0ea
Reposted fromadaamanth adaamanth viamielle mielle
cammycat
3742 6dac 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabrzask brzask
0171 a78b
cammycat
2095 0571
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl