Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

cammycat
1407 01eb 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacharlottea charlottea
cammycat
Reposted frombluuu bluuu viasweetchocolate sweetchocolate
cammycat
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
cammycat
2439 1208
Reposted fromscorpix scorpix viajointskurwysyn jointskurwysyn
cammycat
9566 2a5e
cammycat
cammycat
5680 4926
cammycat
cammycat
9097 5608 500
'świat kobiecy' 1927r.
Reposted fromkejtowa kejtowa viadobby dobby
cammycat
4539 0a74
Reposted fromfantom fantom viaeternaljourney eternaljourney
cammycat
"Powinno się przynajmniej raz dziennie przeczytać jakiś ładny wiersz, zobaczyć piękny obraz, posłuchać przyjemnej piosenki lub porozmawiać z najlepszym przyjacielem. W ten sposób budujemy piękniejszą, bardziej wartościową część naszego istnienia."
Heinrich von Kleist
cammycat
3988 4e56
Reposted fromKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok viadobby dobby
cammycat
- Szkoda czasu i energii - Tomcio poklepał ją pobłażliwie po głowie. - Nie próbuj zmieniać nikogo. Ani niczego. To w tobie siedzi ta złość. W tobie, a nie w tym kimś są negatywne uczucia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viadobby dobby
cammycat
- Problem tkwi nie w rzeczywistości, a w twoim umyśle, człowieku. Odpręż no się. Nie ma żadnego problemu. Ty jesteś problemem. Nic nie usprawiedliwia negatywnych uczuć.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viadobby dobby
cammycat
cammycat
cammycat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl