Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

cammycat
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaimmuff immuff
cammycat
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
cammycat
cammycat
nie płacz, stara, nie płacz. tylko, kurwa, nie płacz
Reposted fromaviee aviee
cammycat
W końcu przychodzi ten moment, kiedy chciałabym wiedzieć jak Ci mija dzień. Chciałabym wiedzieć, czy Twoje kąciki ust unoszą się lekko na myśl o mnie. Albo czy myślisz o tym, którą ręką będziesz wędrować mi po plecach. No i czy w ogóle o mnie myślisz.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasomebunny somebunny

July 08 2015

cammycat
9118 c8ed
#neverbetter
Reposted fromewusiaq84 ewusiaq84 viaimmuff immuff
5571 03e0
Reposted frommittland mittland viaimmuff immuff

July 07 2015

cammycat
5880 a7b2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin

July 06 2015

cammycat
1782 6b69
Najlepiej w ciepłych skarpetkach ;)
Reposted fromIriss Iriss vialovepeoplefashion lovepeoplefashion
cammycat
5385 7da6
cammycat
3171 41d1
cammycat
Czasem - powiedziała - dwoje ludzi mija się, spogląda sobie przez chwilę w oczy i pozostaje tylko życzenie. Marzenie o tym, co mogłoby się wydarzyć. Odchodzą, z każdym krokiem dalej od siebie i od swoich snów.
— Kai Meyer, „Upadek Arkadii”
Reposted fromwynne wynne viaaviee aviee
0907 93d6 500

artruby:

Laura Powell. 

Reposted fromtoukofukawa toukofukawa vianoticeable noticeable
4750 457d
Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie
cammycat
|Women in Science
Reposted fromseverine severine viafajnychnielubie fajnychnielubie
cammycat
1673 27ee
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwice twice
cammycat
1192 fcce
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice
cammycat
cammycat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl