Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2017

cammycat
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
Reposted fromxalchemic xalchemic viasomebunny somebunny
6584 528c 500
Reposted fromturquoise turquoise viazapachsiana zapachsiana
cammycat

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.

— Amber L. Johnson
Reposted fromoutcat outcat viazapachsiana zapachsiana
cammycat
Teraz wiem, że jeśli ktoś czeka, aż będzie gotów - to będzie czekał przez całe życie.
— John Flanagan "Zwiadowcy"
Reposted fromselsey selsey viairmelin irmelin
cammycat

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viairmelin irmelin
cammycat
6115 d456
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viairmelin irmelin
cammycat
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommissbrodka missbrodka viairmelin irmelin
cammycat
2948 4a5d
Reposted fromMiziou Miziou viairmelin irmelin
cammycat
1003 674e 500
Reposted fromlittlefool littlefool viairmelin irmelin

March 07 2017

cammycat
9708 6bdd 500
Beata Tyszkiewicz
Reposted fromroxanne roxanne viasomebunny somebunny
cammycat
cammycat
Źródło:bilberyy
Reposted fromweightless weightless viasomebunny somebunny
9073 ed58
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaszydera szydera
cammycat
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromobliviate obliviate viaszydera szydera
cammycat

March 02 2017

cammycat
7385 4a9c
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaimmuff immuff
cammycat
Reposted fromshakeme shakeme viasomebunny somebunny

July 10 2015

cammycat
2126 e930 500
Reposted fromkjuik kjuik viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
cammycat
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
cammycat
Wytrwałość.

Nie przez tydzień, miesiąc czy rok. To sytuacja kiedy budzisz się rano, i masz robić pompki i ma być ich 50 i naprawdę nie masz siły ale robisz te 50 pompek. A następnego dnia budzisz się rano i mówisz zdechnę ale zrobię 51 pompek.

Talent nie oznacza wytrwałości

Znam niewiarygodnie piękne, inteligentne kobiety, które mogłyby osiągnąć wszystko. I przez tydzień nie palą, przez dwa tygodnie się nie puszczają, przez miesiąc ciężko pracują – ale później odpuszczają.

Brakuje im wytrwałości.

— Pokolenie Ikea
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaimmuff immuff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl