Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2017

bpdgoner:

my favorite hobby is pretending i don’t need anyone then crying myself to sleep cause i’m all alone

5566 5657 500

ismaelguerrier:

In Motion

(Pen on paper)

Instagram: ismael.guerrier.art

Facebook: ismael.guerrier.art

cammycat
5642 cea0
Reposted fromunr-eal unr-eal viaszydera szydera
cammycat
Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że tak jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza
— Arkadiusz Jakubik
Reposted frombadgirl badgirl viaszydera szydera
cammycat
Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
Reposted fromlabellavita labellavita viarudaizia rudaizia
cammycat
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viarudaizia rudaizia
cammycat
Uwielbiam budzić się przygnieciona Twoim ciałem i objęta silnymi ramionami, tak jakbym była najcenniejszą rzeczą jaką kiedykolwiek trzymałeś.
Reposted fromenchantement enchantement viaszydera szydera
cammycat
4521 c334 500
Reposted frompiehus piehus viaredneck redneck
cammycat
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viasomebunny somebunny

March 25 2017

cammycat
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasomebunny somebunny
cammycat
4890 420d
Reposted fromsomebunny somebunny viakoralina koralina
cammycat
5124 fbc4
Reposted frometernaljourney eternaljourney viafreakish freakish
cammycat
3096 5cff 500
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaszydera szydera
cammycat
nie ma wszyscy i nie ma zawsze
— pani psycholog
cammycat

Wiedziała, że miał pewną cechę, którą posiada niewielu mężczyzn. Większość z tych, którzy ją mają, nie zdaje sobie z tego sprawy, choć to najgroźniejsza broń w ich arsenale. To mężczyźni, którzy potrafią sprawić, że kobiety czują się przy nich całkowicie odprężone. Na ulicy, w łóżku, przy obiedzie, śmiejąc się i spacerując – wszystko jedno. W ich towarzystwie oddycha się normalnie. Nie trzeba się nadymać, zadzierać nosa ani udawać kogoś, kim się nie jest. Owszem, taki facet chce się dobrać do twoich majtek, ale chce być również w twoich myślach, poświęcić ci swój czas i uwagę. Zawsze daje ci to odczuć. Masz pewność, że jesteś dokładnie tam, gdzie on chce być w danej chwili; że to, co mówisz i czynisz, autentycznie go interesuje.

— Jonathan Carroll
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viaaviee aviee
cammycat
4535 0444
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoralina koralina
cammycat
0959 d4f0
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viakoralina koralina
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viakoralina koralina
cammycat
7905 35a8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakoralina koralina
cammycat
9007 8298 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakoralina koralina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl