Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

cammycat
4535 0444
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoralina koralina
cammycat
0959 d4f0
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viakoralina koralina
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viakoralina koralina
cammycat
7905 35a8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakoralina koralina
cammycat
9007 8298 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakoralina koralina
cammycat
7305 c29c

March 14 2017

cammycat
wtedy na ekranie pojawił się pan Kesey i powiedział - "chciałem przeżyć moje życie a nie tylko o nim pisać".
(...)
cóż, każdy ma  prawo wyboru ale gdyby wybór należał do mnie, wolałbym raczej mieć jedno i drugie: życie i pisanie, ponieważ dla mnie są
nierozdzielne.
— Charles Bukowski, drogi czytelniku (fragment)
cammycat
No a aromat kawy… aromat kawy jest dla wnętrza tym, czym perfumy dla kobiety.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromcudoku cudoku viaszydera szydera
cammycat
Reposted fromsilence89 silence89 viasensation sensation
cammycat
cammycat
6344 04f1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacharlottea charlottea
cammycat
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viasomebunny somebunny
cammycat
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viasomebunny somebunny
cammycat
1088 0deb 500
Reposted fromHerBlackWings HerBlackWings viaszydera szydera
cammycat
Bo kiedy ktoś idzie za głosem serca, to dochodzi dokąd chce. Osiąga to co chce. Pod warunkiem, że spróbuje.
— Madagaskar 3 (2012)
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
cammycat
  Wystarczy wrócić pod właściwy adres i otworzyć drzwi starym kluczem.
— Grażyna Jagielska – Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym
Reposted fromIriss Iriss viaszydera szydera

March 09 2017

cammycat
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viacharlottea charlottea
cammycat
"Każdy ma przerwy w życiorysie. Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty"
— Agnieszka Osiecka
cammycat
To dzień, w którym możesz przypomnieć sobie ile jesteś warta. Docenić każdy moment swojego życia. Spróbować inaczej. Pozwolić na więcej. Odważyć się zacząć na nowo. To chwila, kiedy możesz uzmysłowić sobie swój potencjał. Czasem zboczyć, niekiedy zawrócić, ale wciąż iść. To odpowiednia pora, aby sobie zaufać, pozwolić na słabość czy dziecięcą radość. To czas, w którym znów możesz zacząć żyć. To dzień, który może nie zmienić niczego. Ty decydujesz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszydera szydera
cammycat
Potem przyszła samodzielność, swoboda i szalony promiskuityzm, zakończony, jak to zwykle bywa, goryczą, rozczarowaniem i rezygnacją. Nastąpił długi okres samotności i odkrycie, że do rozładowania stresów i napięć najzupełniej zbędny jest ktoś, kto chciałby uważać się za jej pana i władcę zaraz po tym, jak przewróci się na plecy i obetrze pot z czoła. 
— A. Sapkowski- "Krew elfów"
Reposted fromkatalama katalama viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl