Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2017

cammycat

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viaszydera szydera
cammycat
4008 5c2c
Reposted fromwstawaj wstawaj viaszydera szydera
cammycat
8596 fe8c
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera

May 07 2017

cammycat
9801 cb6e 500
Reposted fromkrzysk krzysk viarudaizia rudaizia
cammycat
Nigdy nie zrozumiesz, co wyrządziłeś drugiemu człowiekowi, dopóki nie poczujesz tego samego. Dlatego tu jestem.
— Karma
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera

May 04 2017

cammycat
4393 5d33
cammycat
1070 0bc1 500
Reposted fromrol rol viasomebunny somebunny
7896 13e2 500

the-night-picture-collector:

Eve Arnold, Marilyn Monroe during the shooting of the Misfits, 1960

Reposted fromLittleJack LittleJack viasomebunny somebunny
cammycat
2086 bbb1 500
The Earth is not round nor flat - the Earth is Poland. 
Reposted fromUbik Ubik viaredneck redneck
cammycat
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viasomebunny somebunny
9367 ca58

windypoplarsroom:

Ronald Searle

“The New Yorker, magazine cover May 1972 “

5591 568e
Reposted fromtosiaa tosiaa viasomebunny somebunny
cammycat
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viasomebunny somebunny
cammycat
8347 605d
Reposted fromScofield Scofield viaszydera szydera
cammycat
  A potem zaczyna się zwykły kołowrót. Każdy ma własny, kawa-papieros, herbata-tost, pies-smycz, wszystko tak zaplanowane, żeby się jak najmniej bać.
— Amélie Nothomb – Dziennik Jaskółki
Reposted fromIriss Iriss viaszydera szydera
cammycat
4115 824a
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaszydera szydera
4755 b9ff 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
cammycat
6375 2256
Reposted fromkotecke kotecke viaszydera szydera

April 13 2017

cammycat
7905 35a8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarudaizia rudaizia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl