Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

cammycat
7461 e716
Reposted fromMuppet Muppet viasweetchocolate sweetchocolate

April 12 2017

2968 47cb
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viakoralina koralina
cammycat
Robiłem kiedyś ze studentami sceny miłosne z Fredry. Było na tym roku wydziału aktorskiego kilku chłopaków o świetnym wyglądzie - istna kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Fajni chłopcy, ale kompletnie nie radzili sobie w scenie miłosnej, w której powinni dość agresywnie zachowywać się w stosunku do partnerki. To była scena z "Męża i żony", w której Alfred obłapia, jak to mówił Fredro, Justysię. Do tego trzeba zapału. A oni - zero. Próbują, starają się i nic z tego nie wychodzi. W końcu ze złości wziąłem najbrzydszego, jaki był na roku. Niewysoki, wygląd mało dostojny, raczej nieinteligencki typ. Jak on zagrał wspaniale! Zachwycił mnie po prostu. Wniosek - zainteresowania kobietą, podobnie jak inteligencji, nie da się zagrać. To trzeba mieć w sobie.

Ten chłopak nazywał się Borys Szyc.
— Andrzej Łapicki, "W tej dziedzinie miałem dobre wyniki", Filmowy. Magazyn do czytania, 2/12
Reposted from1923 1923 viacharlottea charlottea
cammycat
3609 01e2 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacharlottea charlottea
cammycat
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasomebunny somebunny
cammycat
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viasomebunny somebunny
9129 a5a1

hplyrikz:

Clear your mind here

Reposted fromfreakish freakish
cammycat
Reposted fromshakeme shakeme viafreakish freakish
2159 7d51
Reposted fromfreakish freakish
2158 36c8
Reposted fromfreakish freakish
2420 ace7

petalier:

@weheartit /entry/201985054

Reposted fromfreakish freakish
6563 1ada 500
Reposted fromtwice twice viarudaizia rudaizia
cammycat
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viarudaizia rudaizia
7513 f4cb 500

gardenoflovee:

my 5 year plan includes living in one of these (at Saint Louis University)

April 08 2017

cammycat
8550 c8ec
Reposted fromdelain delain viaszydera szydera
4517 4e11
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viaszydera szydera
cammycat
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski
7017 7bb8
Reposted fromtosiaa tosiaa viaszydera szydera

April 06 2017

cammycat
5044 c27d 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszydera szydera
cammycat
1813 10f7 500
Reposted fromjacoszek jacoszek viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl