Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2017

cammycat
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viamielle mielle
cammycat
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viasomebunny somebunny

May 27 2017

cammycat
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasensation sensation
cammycat
1746 ae4e 500
Reposted fromslodziak slodziak viasweetchocolate sweetchocolate

May 24 2017

cammycat
2819 a36a 500
Reposted fromevanescence evanescence viaaviee aviee
cammycat
4878 7e69 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
cammycat
6987 1354
Reposted fromcalifornia-love california-love viabezsenna bezsenna
cammycat
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viasomebunny somebunny
cammycat
Obudzić swoją kobiecość, pewność siebie... i uśmiechać się w taki sposób, żeby ktoś bez mojego uśmiechu nie wyobrażał sobie życia. 

Reposted fromiamstrong iamstrong viasomebunny somebunny
cammycat

"W partnerze seksualnym najbardziej cenię miłość."

Agnieszka Osiecka

Reposted fromUndomiel Undomiel viasomebunny somebunny
cammycat
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
cammycat
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viamielle mielle
cammycat
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viamielle mielle
cammycathow I plan to live my life
cammycat
cammycat
2290 8827 500
cammycat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl