Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2019

cammycat
8095 5bd5
cammycat
cammycat
3485 0e32 500
Reposted fromnazarena nazarena viaamphetamine amphetamine

October 06 2019

cammycat
Stop looking for happiness in the same place you lost it.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viaaviee aviee
cammycat
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort viaaviee aviee
cammycat
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viamielle mielle
cammycat
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
Reposted fromxalchemic xalchemic viamielle mielle
cammycat
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve viamielle mielle
cammycat
1002 2f33 500
Reposted fromamphetamine amphetamine

October 03 2019

cammycat
8914 7572 500
cammycat
Reposted fromshakeme shakeme vianoticeable noticeable

October 01 2019

cammycat

September 27 2019

cammycat
9425 ce1c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianoticeable noticeable
cammycat
2254 598d 500
Reposted fromsoftboi softboi viaeternaljourney eternaljourney
cammycat
0978 bdff 500
Reposted frompiehus piehus viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

September 22 2019

cammycat
Mężczyźni nie reagują na słowa, reagują na brak kontaktu.
— Dlaczego mężczyźni kochają zołzy
Reposted fromkarolajna karolajna viaaviee aviee
cammycat
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaaviee aviee

September 15 2019

cammycat
cammycat
9394 a99c 500
Reposted frompiehus piehus viaeternaljourney eternaljourney
cammycat
2875 755e 500
Reposted frompiehus piehus viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl